Profiel John Lisman

John Lisman is zowel farmaceut als jurist. In zijn loopbaan heeft John altijd gebruik kunnen maken van deze combinatie van opleidingen en er voordeel van gehad.

Voordat hij advocaat werd, heeft John vijftien jaar bij het Ministerie van Volksgezondheid en Sport en het College ter beoordeling van geneesmiddelen gewerkt, altijd op het terrein van het farmaceutisch recht: als beleidsmedewerker en beleidsadviseur.

Deze werkzaamheden vonden plaats in een internationale context. John stond aan de basis van EMACOLEX, het samenwerkingsverband van de EU bevoegde autoriteiten op juridisch terrein. Verder was hij van vele werkgroepen en commissies die een rol spelen bij het Europese wetgevingsproces en de toepassing van de wetgeving. Ook heeft John een bijdrage geleverd aan training en advies van de bevoegde autoriteiten in de nieuwe lidstaten van de EU.

John heeft een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van Regulatory Affairs en van het Farmaceutisch Recht en is één van de Europese topspecialisten op dit terrein.

John heeft een reeks publicaties op zijn naam staan en geeft regelmatig lezingen en presentaties. In 2006 schreef John een deel van het preadvies voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht over de toelating van geneesmiddelen.

John was bestuurslid (en mede-oprichter) van de Vereniging Farma en Recht, waarvan hij thans erelid is. 

John is voorts lid van de redactie van Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht (JGR).

John is opgeleid tot advocaat bij NautaDutilh N.V. en richtte in 2010 ‘Lisman Legal Life sciences B.V.' op.

John Lisman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

- Gezondheidsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.  

Recente zaken:

  • Beroepsprocedure tegen IGJ wegens een bestuurlijke boete in verband met het melden van toekomstige geneesmiddelentekorten
  • Bezwaar, beroep en hoger beroep tegen de intrekking van de erkenning van een weefselinstelling
  • Beroepsprocedure tegen het CBG met betrekking tot afwijzing van een handelsvergunning in de DCP
  • Beroep tegen Belastingdienst Douane met betrekking tot accijns op alcohol voor de bereiding van geneesmiddelen
  • Advisering farmaceutisch bedrijf met betrekking tot reclame en gunstbetoon
  • Consultancy voor WHO, Europese Commissie, nationale overheden en NGO's met betrekking tot geneesmiddelenregulering (Georgië, Kyrgyzië, Moldavië, Oekraïne, Uzbekistan, East African Community, Rwanda) 

Graag breng ik u in contact met cliënten die u informeren over hun ervaringen met mijn expertise en werkwijze.