Internetconsultatie Wet geneesmiddelenprijzen

Sinds een ingrijpende wijziging van de berekeningswijze van de maximumprijzen zijn mitigerende maatregelen van kracht. Daardoor is het gevolg van de vervanging van Duitsland door Noorwegen - veel lagere maximumprijzen - voor een groot deel nog niet effedtief geworden. Op  8 november 2022 eindigde een internetconsultatie over een nieuwe mitigerende maatregel: https://www.internetconsultatie.nl/besluitgeneesmiddelenprijzen. Deze maatregel zou inhouden dat voor alle geneesmiddelen met een omzet van alle aanbieders gezamenlijk onder de €500.000 een opslag op de maximumprijs van 15% wordt gegeven.

John Lisman heeft op persoonlijke titel een reactie gegeven. In deze reactie worden grote vraagtekens gesteld bij de effectiviteit en  de juridische haalbaarheid van het voorstel.