John Lisman annoteert voor tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

In hoger beroep heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak de beslissing van de Staatssecretaris en IND zonder meer geaccepteerd en dus het mijns inziens terechte beroep op de onzekerheid van de beschikbaarheid van een goedgekeurd geneesmiddel verworpen. Het betreffende geneesmiddel was in Nigeria niet geregistreerd. De Afdedling meent dat het voldoende is dat er via een apotheek parallelgeïmporteerd geneesmiddel beschikbaar zou zijn en miskent dat in landen zoals Nigeria de vervalsong van geneesmiddelen schering en inslag is. De uitspraak van de Afdeling is hier te vinden. De annotatie van Barbara Wegelin en John Lisman hier.